logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Arbobeleid en bijzondere groepen

   Sommige werknemers lopen tijdens het werk extra risico. Bijvoorbeeld jongeren, zwangere vrouwen, en uitzendkrachten. Daarom gelden voor hen aanvullende voorschriften.

De aanvullende voorwaarden staan genoemd in het Arbobesluit. Ook moeten de extra risico’s altijd apart worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Deze module bevat de volgende richtlijnen:
Alcohol-, drug- en medicijngebruik
Arbeidshygiënische strategie
Arbodeskundigen

Bijzondere groepen:
  - Zwangerschap en arbeid
  - Uitzendkrachten
  - Jongeren en stagiaires

Nieuwe medewerkers
Ongewenste omgangsvormen
Overleg
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Taal en veiligheidsrisico's
Toezicht op de werkplek
Verplichtingen werknemers
Voorlichting en onderricht

En de volgende goede praktijken:
Gezondheidsbeleid
Werkoverleg