logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Geluid

   Te veel geluid op het werk kan het gehoor beschadigen. Lawaai kan bij regelmatige blootstelling leiden tot lawaaidoofheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Geluid wordt gemeten in decibel, ofwel: dB(A). Gehoorschade kan optreden als men, gerekend over een hele werkdag, wordt blootgesteld aan meer dan 80 dB(A). Dat is ongeveer het geluidsniveau waarbij je op 1 meter afstand de stem moet verheffen om elkaar te verstaan. 

In de pluimvee verwerkende industrie zijn de voornaamste geluidsbronnen: transportsystemen (zowel haken aan rails als ook kratten op rollenbanen), machines met roterende en slaande bewegingen en luchtdruk (in blowers, vacuümsystemen en perslucht). Ook geluid van sproeiers (water, eventueel in combinatie met perslucht) is een belangrijke geluidsbron.

Richtlijnen
Goede praktijken