logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Biologische agentia

   'Biologische agentia' is een verzamelnaam voor micro-organismen die van plantaardige of dierlijke herkomst zijn. Hieronder vallen levende organismen, zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen maar ook deeltjes van levende of dode bacteriën (endotoxinen). Biologische agentia kunnen schadelijk zijn voor de mens. In de pluimveeverwerkende industrie bestaat er voor de werknemers een verhoogd risico om in aanraking te komen met deze bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Als gevolg daarvan kunnen zij infecties oplopen en ziek worden.

Het risico van blootstelling via de luchtwegen bevindt zich vooral bij de aanvoer en aanhang en bij het inademen van vloeistofdruppels tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is er veel huidcontact met het dier, organen, vlees(delen) en afval. Verontreinigingen van de huid kunnen in tweede instantie ook via de mond worden opgenomen; bij onvoldoende persoonlijke hygiëne en het ontbreken van voorzieningen.

Om blootstelling te voorkomen zal men maatregelen moeten treffen volgens de arbeidshygiënische strategie. Wanneer geen brongerichte, technische of organisatorische maatregelen mogelijk zijn, zal men persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken.

Richtlijnen
Goede praktijken

 

Klik voor meer informatie op de belangrijkste micro-organismen:

(andere biologische agentia die in de pluimveeverwerkende industrie kunnen voorkomen hebben volgens de onderzoekers die dit onderdeel van de arbocatalogus hebben opgesteld, geen of erg lage gezondheidsrisico's voor medewerkers).

Salmonella

Campylobacter

Vogelgriep (Aviair influenzavirus)

Papagaaienziekte (Chlamydophila psittaci)

MRSA (Staphylococcus aureus)

Yersinia enterocolitica

ESBL (Extended-spectrum beta-lactamases)

VRE (Vancomycine-resistente enterkokken)

Clostridium spp

Wondroos/visroos (Erysipelothrix rhusiopathiae)

EHEC/STEC bacteriën (Eschericia coli)

Tetanus

Legionelle

Endotoxine