logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

RI&E

Wat is het branche RI&E-instrument?
Met dit instrument brengt u in kaart of u alles op orde hebt op het gebied van Arbo. Het instrument is speciaal voor en door uw sector gemaakt. De Arbowet-eisen en de afspraken die in de sector zijn gemaakt in de Arbocatalogus komen allemaal aan de orde. Door het invullen van de RI&E weet u dus zeker dat u overal aan hebt gedacht.
Als u de RI&E helemaal doorlopen hebt, dan heeft u een beeld waar de verbeterpunten liggen, hoe belangrijk die zijn (risico-score) en welke maatregelen (acties) u van plan bent te gaan treffen voor alle punten die u wilt verbeteren. Dat laatste is het ‘Plan van Aanpak’ dat hoort bij de RI&E.

Waarom een RI&E maken?
Het maken van de RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting. Het zorgt er voor dat u weet waar u winst kunt behalen als het gaat om bescherming van de medewerkers. Ook maakt het de organisatie bewust van de risico’s en de beschermende maatregelen. Bewust zijn van het risico is belangrijk voor veilig en gezond werken door de medewerkers. Door medewerkers (en hun leidinggevende) actief te betrekken werkt u daarmee direct aan veiliger en gezonder gedrag.

Tot slot
Deze RI&E is in 2015 door sociale partners opgesteld. Wanneer er veranderingen in wetgeving of in de stand van wetenschap en techniek aan de orde zijn, dan dient het RI&E-instrument weer bijgesteld te worden. In ieder geval zullen sociale partners ieder jaar met elkaar vaststellen of het instrument bijstelling behoeft. Het instrument heeft een erkenning als ‘branche-RI&E’ met een looptijd van 3 jaren. Drie jaren nadat het instrument de erkenning heeft gekregen, besluiten sociale partners of de erkenning opnieuw wordt aangevraagd. Aanpassingen aan het instrument zullen via het instrument aan u worden gecommuniceerd.

Klik hier om de RI&E te starten.

Disclaimer 
Uiteraard is aan dit instrument alle denkbare zorg besteed. De activiteiten in de bedrijven in de sector zijn zeer uiteenlopend. Het kan voorkomen dat niet alle risico’s worden gedekt die in uw bedrijf aan de orde zijn. Wanneer u zaken tegenkomt die in het instrument niet voldoende aan de orde komen, schakel dan een deskundige/arbodienst in om daar nadere invulling aan te geven. U blijft zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van uw RI&E. De auteurs en instanties die deze RI&E beschikbaar stellen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit instrument.