logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Klimaat in de pluimveeverwerkende industrie

   Een goed klimaat is noodzakelijk om goed te functioneren. Het gaat niet alleen om de temperatuur, maar ook om luchtvochtigheid, koude en warmtestraling (ongewenste lokale afkoeling of opwarming) en  luchtsnelheid (tocht). Door de aard van het werk is het echter niet altijd mogelijk om een comfortabel en optimaal klimaat te creëren. Blootstelling aan een ongunstig klimaat moet in deze omstandigheden beperkt blijven.

Om blootstelling te voorkomen of te beperken  zal men maatregelen treffen volgens de arbeidshygiënische strategie. Zie hiervoor ook Arbeidshygiënische strategie. Wanneer geen brongerichte, technische of organisatorische maatregelen mogelijk zijn zal men persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken.

Richtlijnen
Goede praktijken