logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Arbocatalogus Pluimvee

Deze digitale Arbocatalogus Pluimvee is bestemd voor werkgevers en werknemers van bedrijven, die in de pluimveeslachterijen en -verwerkingsbedrijven werkzaam zijn.

Werken in de pluimveesector is niet zonder gevaren. Maar arborisico's zijn te voorkomen. Op deze arbocatalogus-site staan richtlijnen en oplossingen waardoor de veiligheid verbeterd kan worden. Neem een kijkje en zoek hulpmiddelen en hulpmiddelen die het werk verbeteren. Ook preventiemedewerkers en medezeggenschapsorganen kunnen hier informatie vinden.


Speciale Thema's in de Arbocatalogus Pluimvee zijn:
Kllik op de buttons voor meer informatie over het betreffende thema.

Arbocatalogus Pluimvee - Fysieke belasting    Arbocatalogus Pluimvee - Machineveiligheid    Arbocatalogus Pluimvee - Mesveiligheid    Arbocatalogus Pluimvee - Werkdruk

Fysieke belasting     Machineveiligheid       Mesveiligheid           Werkdruk


Arbocatalogus Pluimvee - Biologische agenda    Arbocatalogus Pluimvee - Klimaat    Arbocatalogus Pluimvee - Geluid    Arbocatalogus Pluimvee - Arbobeleid en bijzondere groepen

Biologische agentia       Klimaat                  Geluid                   Arbobeleid en                                                                                                bijzondere groepen


   
     Bijzondere             Gevaarlijke 
  werkzaamheden           stoffen


Bij Richtlijnen vind je voorschriften en aanwijzingen om de belangrijkste arboknelpunten aan te pakken. De eisen die in de richtlijnen staan, zijn voor alle werkgevers verplicht, voor zover redelijkerwijs mogelijk. De werkgever kan ook een andere voorziening treffen met een gelijkwaardig beschermingsniveau. De wensen in de richtlijnen hebben geen enkel verplichtind karakter en dienen alleen ter inspiratie. 

De  Goede praktijken  laten zien hoe (andere) bedrijven omgaan met arborisico's. Heb je zelf een goede oplossing, mail ons dan. Denk mee en kom met een goed idee!

Maak gebruik van campagnemateriaal en andere praktische hulpmiddelen. Voor werkgevers en werknemers.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan via info@szpluimvee.nl aan voor de nieuwsbrief.