logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Vogelgriep

Vogelgriep

Informatie ziektebeeld
Het aviair influenzavirus (vogelgriepvirus) is een bij vogels en pluimvee voorkomend griepvirus. Het kan grofweg worden onderverdeeld in twee klassen: (1) laag risico of laagpathogeen dat over het algemeen mild of zonder echte ziekteverschijnselen verloopt in pluimvee, en (2) hoog risico of hoogpathogeen dat veel ziekte en sterfte kan veroorzaken in pluimvee. In het verleden is gebleken dat mensen die betrokken waren bij het ruimen op de pluimveehouderijen besmet konden worden met het virus, hoewel het in alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is voorgekomen. Het ziektebeeld is afhankelijk van het bewuste virus waar men mee besmet raakt, maar kan griepverschijnselen bevatten, of bijvoorbeeld een oogontsteking. De directe risico’s van het vogelgriepvirus voor de mens zijn vrij beperkt. Het beleid van het RIVM is er vooral op gericht om te voorkomen dat het vogelgriepvirus zich kan vermengen met een menselijk griepvirus.

Tijd tussen besmetting en optreden van klachten (incubatietijd)
Over de incubatietijd bij de mens is nog weinig bekend, maar er wordt tot op heden vanuit gegaan dat de incubatietijd 3-5 dagen is, met een maximum van 7 dagen.

Waar speelt het/welke afdelingen
Aanhangen pluimvee
Aanvoer
Schoonmaken en onderhoud
Slachtafdeling

Populaire namen
Vogelgriep.
Alternatieve namen zijn: influenza-A, H5N1, H7N7. Het virus bestaat in veel subtypes, die aangeduid worden met een HxNx-codering. Bekende hoogpathogene virussen zijn het H5N1- en het H7N7- virus die in recente jaren uitbraken bij dieren hebben veroorzaakt.

Kans op besmetting
Het virus kan zich verspreiden van pluimvee naar mensen via direct contact met besmette dieren, via besmette ontlasting of via deeltjes in de lucht. Bij pluimveebedrijven wordt een strikt beleid gevolgd, wat inhoudt dat de dieren op de bedrijven regelmatig getest worden op aanwezigheid van het virus. Bij een uitbraak wordt een bedrijf zo snel mogelijk geruimd, waardoor de dieren niet terecht komen in de pluimveeverwerkende industrie. In principe houdt dit in dat het risico voor medewerkers in de pluimveeverwerkende industrie vrijwel nul is.

Vaccinatie
Er is geen menselijk vaccin beschikbaar. In sommige gevallen kan het RIVM besluiten om bepaalde groepen werknemers (risicogroepen) het meer reguliere griepvaccinatie aan te bieden. Het griepvaccin beschermt echter niet direct tegen het vogelgriep virus. Belangrijkste doel van deze griepvaccinaties is om het risico te verkleinen dat het vogelgriepvirus zich gaat vermengen met het menselijk griepvirus. In dat geval zou er namelijk een ernstige griepepidemie op wereldwijde schaal kunnen optreden (een zogenaamde pandemie). Medewerkers in de pluimveeverwerkende industrie worden vooralsnog niet beschouwd als risicogroep en vallen dus buiten dit vaccinatiebeleid.

Waar moet je opletten
Goede hygiëne is dus noodzakelijk, en het dragen van handschoenen en geschikte gelaatsbescherming kan ook helpen bij het voorkomen van besmetting.

Klik hier voor een weergave van de risico’s van dit agens per afdeling. (Bron: IRAS-onderzoek in de pluimveeverwerkende industrie 2012)