logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Papegaaienziekte/ Chlamydophila psittaci

Papegaaienziekte/ Chlamydophila psittaci

Informatie ziektebeeld
Chlamydophila psittaci is een bacterie die luchtwegontsteking kan veroorzaken in de mens, met veel variatie in symptomen. De ziekte wordt ook wel papegaaienziekte of
psittacose genoemd. De bacterie komt vooral voor bij papegaai-achtigen, vandaar ook de volksnaam papegaaienziekte. Uit onderzoek blijkt echter duidelijk dat de bacterie ook bij kalkoenen en vleeskuikens voorkomt en daarmee een potentieel risico vormt voor slachthuismedewerkers.  In Nederland is psittacose een meldingsplichtige ziekte, die landelijk gezien weinig voorkomt maar die onlangs wel bij een medewerker van een pluimveeslachterij is vastgesteld als beroepsinfectie. Een groot deel van de infecties in de mens verloopt zonder symptomen. Het kan echter ook tot ziekte leiden met symptomen als longontsteking, hoge koorts, hoofdpijn, algehele malaise, hoesten en moeizaam ademen.

Tijd tussen besmetting en optreden van klachten (incubatietijd)
1- 4 weken.

Waar speelt het/welke afdelingen
Aanhangen pluimvee
Aanvoer
Schoonmaken en onderhoud
Slachtafdeling

Populaire namen
Papegaaienziekte.

Kans op besmetting
Over het algemeen vindt besmetting plaats door het inademen van besmette deeltjes in de lucht, of contact met (ontlasting, oogvocht of neusslijm van) geïnfecteerde dieren. Uit onderzoek in Belgische pluimveeslachterijen kon de bacterie aangetoond worden in de lucht van de bezochte slachthuizen, met name bij het aanhangen van de dieren en het verwijderen van de ingewanden.

Vaccinatie
Er is geen vaccin beschikbaar.

Waar moet je opletten
Goede hygiëne is dus noodzakelijk, en het dragen van handschoenen en geschikte gelaatsbescherming helpen bij het voorkomen van besmetting. Ook ademhalingsbeschermingsmiddelen beschermen tegen besmetting.

Klik hier voor een weergave van de risico’s van dit agens per afdeling. (Bron: IRAS-onderzoek in de pluimveeverwerkende industrie 2012)