logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Gehoorbeschermingsmiddelen

Gehoorbeschermingsmiddelen

Als geluidverminderende voorzieningen niet realiseerbaar zijn of onvoldoende effect hebben, kan de geluidsblootstelling voor werknemers worden teruggedrongen door middel van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen (PBM’s).

Activiteiten
Geschikt voor alle productieruimtes

Specificaties
•  Otoplastieken zijn speciaal aan het oor van de gebruiker aangepaste gehoorbeschermers die in de gehoorgang worden ingebracht. De geluidsreductie bedraagt van 15 à 30 dB(A), mits goed aangemeten en gedragen. Bij zware machines blijken otoplastieken soms ontoereikend.
                                                       
- Otoplastieken hebben als belangrijk voordeel ten opzichte van oordoppen en oorkappen dat gewone, niet schadelijke geluiden (bv. de stem van een collega) wel worden waargenomen en de schadelijke (piek)geluiden niet.
- Ze zijn met verschillende akoestische filters uit te rusten. 
- Er bestaan ook otoplastieken met een ingebouwde begrensde radio, waarmee medewerkers nog wel waarschuwingssignalen kunnen horen. 
- De levensduur is 2 à 4 jaar, uitgaande van continu gebruik tijdens werktijd, en een jaar met 220 werkdagen. 
- Het is aan te raden de otoplastieken na 2 jaar te laten testen op lekkages
- Het draagcomfort is goed, al geldt dat niet voor iedereen.

•  Oorkappen
Oorkappen zijn kappen die de gehele oorschelp omsluiten en met behulp van een beugel op de plaats worden gehouden. Voor een optimale werking dient de afdichtring goed aansluitend te zijn. De geluidsreductie is 15 à 30 dB(A), mits goed gedragen.
                                                                               
- De levensduur 1/2 à 2 jaar, uitgaande van continu gebruik tijdens werktijd en een jaar met 220 werkdagen, afhankelijk van het wel of niet vervangen van de randen.
- Er bestaan ook oorkappen met een ingebouwde, begrensde radio, waarmee medewerkers nog wel waarschuwingssignalen kunnen horen. 
- Het draagcomfort is redelijk. Met name in warme omstandigheden zijn de kappen niet prettig. Ook kan een oorkap een probleem zijn in combinatie met  volgelaatsmasker en of stofbril. 

 Oorpluggen en oordoppen
Oorpluggen en oordoppen worden in de gehoorgang gebracht. Ze moeten in de pluimveeverwerking detecteerbaar zijn en met een koordje verbonden. De geluidsreductie is 10 à 15 dB(A), als ze juist zijn ingebracht.
                                                       
- De levensduur is circa 5 werkdagen, uitgaande van continu gebruik tijdens werktijd.
- Het draagcomfort van pluggen aan een koordje is redelijk. Pluggen aan een beugel geven minder comfort.

Randvoorwaarden voor gebruik
•  In het bedrijf dient te zijn aangegeven met zonering en/of markering waar gehoorbeschermingsmiddelen gedragen dienen te worden
•  Werknemers dienen te zijn voorgelicht over het nut en het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen
•  Er dient toezicht te zijn op het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen
•  De werkgever dient in een PBM-beleid vast te leggen hoe men in het bedrijf met gehoorbeschermingsmiddelen om gaat. (zie richtlijn : Persoonlijke beschermingsmiddelen)  ( hier link maken)

Invoeringstermijn
Korte termijn

Effecten
Arbo effecten
Verlaging van de blootstelling aan geluid in productieruimtes

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
Minder gehoorschade medewerker

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
•  Draagcomfort en communicatiemogelijkheden kunnen een probleem zijn, (afhankelijk van de keuze van het soort beschermingsmiddel)
•  Gehoorbeschermingsmiddelen kunnen de aandacht wegnemen voor het verminderen van het geluid in de afdeling
•  Kosten van gehoorbeschermingsmiddelen