logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Demping van aanzuig- en afblaasopeningen

Demping van aanzuig- en afblaasopeningen

Compressoren, blowers, vacuümpompen en ventilatoren binnen de productie of in technische ruimtes beschikken vaak over een open lucht-aanzuig of -afblaas. In veel gevallen is het hier uittredende geluidsniveau hoger dan dat van de machine zelf en de op het proces aangesloten aanzuig- of afblaasopening.

Op basis van machine-specificaties kunnen absorptiegeluiddempers worden ontworpen welke het geluid van afblaas- of aanzuig-openingen effectief kunnen dempen zonder de prestaties van de installatie nadelig te beïnvloeden.

Activiteiten
Geschikt voor machines (compressoren, blowers, vacuümpompen, ventilatoren) met open afblaas- of aanzuigopeningen, welke het geluidsniveau ervan bepalen.

                         
   Cilindrische demper                                    Coulissendemper

Specificaties
Technische gegevens
•  Cilindrische dempers hebben een slechts zeer geringe tegendruk, maar de demping is beperkt en toepassing in hygiënische omgevingen is lastig. Wel goed toepasbaar in machineruimtes’
•  Coulissendempers bieden een hoge demping en kunnen nauwkeurig worden ontworpen op basis van het luchtdebiet en de beschikbare tegendruk / drukval of het luchtsysteem. Reinigbare variant is mogelijk.

Randvoorwaarden voor gebruik
Overleg met machineleverancier / installateur of akoestisch adviseur over de toepasbaarheid.

Invoeringstermijn
Korte termijn

Effecten
Arbo effecten

Verlaging geluidsniveau. 

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
Minder gehoorschade medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Kosten