logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Elektrische actuatoren

Elektrische actuatoren

Veel machinebewegingen binnen de pluimvee verwerkende industrie gebeuren op basis van aansturing met perslucht. Perslucht is kostbaar en hoewel luchtcilinders zeer degelijk en betrouwbaar zijn, is het juist instellen om optimale demping aan het begin en het eind van de slag te verkrijgen vaak een terugkerende activiteit. Ook de ventielen ten behoeve van aansturing produceren veel schadelijk geluid.

In overleg met machineproducent en leverancier / installateur zou kunnen worden bezien waar het mogelijk is in plaats van luchtcilinders gebruik te maken van elektrische actuatoren, die aanmerkelijk stiller kunnen werken.

Activiteiten
Geschikt voor veel lineaire bewegingen in machines.

           

Specificaties
Technische gegevens

In diverse voltages, lengtes, krachten, snelheden en aansturingsvormen leverbaar.

Randvoorwaarden voor gebruik
Overleg met machinebouwer / installateur aangaande toepasbaarheid.

Invoeringstermijn
(Middel)lange termijn

Effecten
Arbo effecten

Verlaging geluidsniveau. Met name hoogfrequent (perslucht)afblaasgeluid is erg schadelijk voor het gehoor.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
•  Minder gehoorschade medewerker.
•  Minder persluchtgebruik bij gelijkblijvende werking machine.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Relatief kostbaar indien kosten voor advisering en aanpassing machinesturing worden meegenomen.